Oferta

Do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych przeznaczony jest do użytku profesjonalnego, a sposób użycia znajduje się w karcie technicznej wyrobu np. Dekonit, Cegrunt, Uniwil C ...

ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
PPG POLIFARB CIESZYN S.A: Hydrogrunt, Wyroby rozcieńczalnikowe, Wyroby wodorozcieńczalne, Lakier akrylowy bezbarwny, Renowacja dachów metalowych, Rozcieńczalnik ftalowy, Rozcieńczalnik do odtłuszczania, Emalia ftalowa wodoodporna, Emalia alkidowa, Lakier poliwinylowy, Podkład alkidowy, Emalia celulozowa